Brief aan de leners van de Muziekbank

Enschede, 29 september 2017

Beste leners,

Alleen de bibliotheken van Enschede, Zwolle, Almelo, Deventer en Kampen wilden doorgaan met het gratis uitlenen van muziek van onze collectie. Een paar twijfelden er nog, bijna 20 bibliotheken hadden er geen geld meer voor over. Ook de provincie heeft na overleg met wethouders besloten niet te subsidiëren. Dat betekent dat we als Muziekbank onze beroepskrachten moeten ontslaan en niet meer kunnen uitlenen via andere bibliotheken dan die in Enschede. Dit gaat op 1 januari 2018 in. We vinden het vreselijk dat we duizenden trouwe leners moeten teleurstellen.

Er is nog een kleine kans als de wethouders van de steden waarin de bibliotheken nog verder willen met ons (en die zijn goed voor de helft van de uitleningen) hun hand over hun hart halen. Als je wilt dat we moeten doorgaan in Overijssel zoals we deden, stuur dan een brief of een e-mail aan je bibliotheekdirecteur, je wethouder en/of leden van de gemeenteraad. Iets met de volgende strekking en met de hashtag #bibliothekendaarzitmuziekin.

De muziekbank in Enschede moet stoppen met uitlenen van muziek via de bibliotheken in Overijssel.
Muziek in de bibliotheek in Overijssel was een succesnummer in Nederland. Nergens werd zoveel muziek geleend als hier. Er is een ton per jaar nodig om dat in stand te houden. 26 bibliotheken en 26 gemeenten dat moet toch haalbaar zijn: 2.000 per bibliotheek en 2.000 per gemeente. Als dat geld er niet komt verdwijnt muziek uit vrijwel alle bibliotheken in Overijssel. Alleen Zwolle, Kampen en Deventer hebben dan naast de Muziekbank in Enschede nog wat muziek, maar abonnees kunnen daar dan niet meer bij de geweldige schat aan muziek in Enschede komen.
Ik doe een dringend beroep op jullie. Via samenwerking binnen de provincie kunnen we dit moois behouden.

Bedankt voor jullie belangstelling en steun,
Het bestuur van de Muziekbank