Workparts Gotterdammerung

20 juli 2012

Workparts uit Götterdämmerung

Je moet het verhaal van Götterdämmerung als inspiratiebron gebruiken bij je Remix. De Ring heeft dezelfde oorsprong als de Lord of the Ring van Tolkien. Beide zijn geinspireerd op oude Noorse sagen.
Gelijk downloaden (vergeet het verhaal niet te lezen!).

Het verhaal van Götterdämmerung.

In het voorspel zien we hoe de drie schikgodinnen, de Nornen, de draad van de geschiedenis van de wereld spinnen. Zij vertellen dat Wotan de es, waaruit zijn speer gesneden werd, heeft omgehakt en er een brandstapel voor Walhalla van heeft gemaakt. Hij wacht nu op het einde. Als hun draad plotseling breekt, keren de Nornen haastig terug naar moeder Erda.

Aan het begin van het eerste bedrijf ontwaken Siegfried en Brünnhilde op de Walkürenrots. Zij maant de held om de wereld te gaan verkennen en schenkt hem haar paard Grane. Nadat Siegfried Brünnhilde de Ring heeft gegeven als teken van zijn liefde, gaat hij op weg. Hij komt aan bij de burcht van de Gibichungen waar Gunther en zijn zuster Gutrune wonen. Hun halfbroer Hagen, de zoon van Alberich, beraamt een sluw plan om de Ring terug te winnen voor de Nibelungen. Hij adviseert Gunther om Brünnhilde tot vrouw te nemen. Siegfried, die met behulp van een magisch brouwsel Brünnhilde en zijn liefde voor haar vergeet, wordt terstond verliefd op Gutrune en biedt aan het plan van Hagen uit te voeren. Intussen komt de Walküre Waltraute haar zuster Brünnhilde waarschuwen dat de ondergang van de goden nabij is. Zij smeekt Brünnhilde de Ring vrijwillig aan de Rijndochters te geven, maar deze weigert haar liefdespand af te staan. Met behulp van de Tarnhelm neemt Siegfried de gedaante van Gunther aan en keert terug naar de Walkürenrots. Daar ontvoert hij met geweld de verbaasde en totaal ontredderde Brünnhilde en neemt haar de Ring af.

In het voorspel tot het tweede bedrijf vraagt de Nibelung Alberich zijn zoon Hagen om voor hem de Ring te heroveren, maar Hagen geeft aan dat hij het kleinood zelf wil houden. Na haar gedwongen huwelijk met Gunther ziet Brünnhilde de Ring aan Siegfrieds vinger en weet zij dat zij bedrogen is. Onwetend dat ook Siegfried, die met Gutrune is getrouwd, het slachtoffer van bedrog is, beraamt zij met hulp van Hagen diens dood. Zij vertelt de Nibelungenzoon dat Siegfried alleen getroffen kan worden in zijn rug. De moedige held zal in een gevecht immers nooit iemand zijn rug toekeren.

Tijdens de jacht waarmee het derde bedrijf begint, is Siegfried het gezelschap kwijtgeraakt. Aan de oever van de Rijn ontmoet hij de Rijndochters, die hem smeken de Ring aan hen terug te geven omdat hij onheil brengt. Siegfried hecht geen geloof aan de woorden van de meisjes en zoekt het gezelschap van de Gibichungen weer op. Geholpen door een drank die Hagen hem aanbiedt, vertelt Siegfried zijn levensverhaal aan de jagers. Op het moment dat hij zich weer herinnert hoe hij Brünnhilde aantrof en haar wakker kuste, wordt hij door Hagen gedood. Zijn lichaam wordt teruggebracht naar de burcht. Brünnhilde, die inmiddels de ware toedracht heeft begrepen, heeft nog maar één wens: het einde. Zij neemt Siegfrieds Ring en laat aan de oever van de Rijn een brandstapel bouwen. Op het moment dat Siegfrieds lichaam in de vlammenzee verdwijnt, bestijgt zij haar paard Grane en springt in het vuur. Hagen tracht de Ring uit het water van de rivier te halen, maar wordt door de Rijndochters naar de diepte gesleurd. In de verte is de gloed te zien van het brandende Walhalla.

Zie bijvoorbeeld wikipedia voor meer informatie over het verhaal van Götterdämmerung.

Workparts

Je mag zoveel van de samples gebruiken als je wilt; ook delen ervan. Eis is dat in je remix herkenbaar geluiden uit de opera voorkomen.

Dit zip bestand bevat de aanbevolen workparts: Götterdämmerung (samples uit Götterdämmerung .wav formaat)

Je kunt ook zelf bij de Muziekbank een CD of DVD van Siegfried lenen en daar samples uithalen.