Over ons

10 september 2009

Spin-da-ring is een project van het Educatief Centrum Muziekkwartier (ECM) en de CD-Uitleen.

Educatief Centrum Muziekkwartier

Het Educatief Centrum Muziekkwartier (ECM) stelt zich tot doel om de inhoudelijke meerwaarde van het Muziekkwartier ook in het educatieve aanbod zichtbaar te maken. Dit betekent dat de educatieve activiteiten omvangrijker zullen zijn dan de bestaande situatie. Doordat zes organisaties onder één ‘paraplu’ Het Nationaal Muziekkwartier kunnen opereren, biedt dit voor zowel gebruikers als publiek de mogelijkheid om op educatief gebied activiteiten te ontplooien die tot dan toe niet of nauwelijks mogelijk waren.

Naast het bedienen van bestaande doelgroepen zoals: het onderwijs, de amateurs en het ‘bestaande’ publiek, wil het ECM ook nieuwe doelgroepen bereiken. Het gaat om mensen die tot dan toe nauwelijks of niet gebruik maken van de culturele voorzieningen. Dit heeft deels te maken met het versterken van cultureel burgerschap, deels met het willen bereiken van bewoners met een andere culturele achtergrond. Drempelverlaging speelt hierin een belangrijke rol. Door middel van projecten en activiteiten in combinatie met een educatief programma al of niet via wijkgebouwen, culturele organisaties of amateurgezelschappen, hopen wij de drempel naar het Nationaal Muziekkwartier voor deze groep te verlagen.

CD-Uitleen

De Stichting CD-Uitleen stelt zich ten doel ‘het toegankelijk maken van een zo breed mogelijke collectie aan muziekgerelateerde media voor een zo groot mogelijk publiek’. Met ruim 50.000 cd’s, 10.000 lp’s en 1.000 muziek-dvd’s is de CD-Uitleen de grootste muziekuitleeninstantie van Oost-Nederland. Daarnaast beheert zij de meer dan 20.000 items tellende bladmuziekcollectie van de bibliotheek Enschede.

De CD-Uitleen is een onafhankelijke stichting, gevestigd in het gebouw van de openbare bibliotheek Enschede. Zij wordt gesteund door de gemeente Enschede, het Orkest van het Oosten, de Nationale Reisopera, de Stadsschouwburg/Muziekcentrum Enschede en de vereniging van openbare bibliotheken in Overijssel.

De CD-Uitleen onderneemt in toenemende mate educatieve muziekgerelateerde activiteiten.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de websites van de organiserende partijen:

Het spin-da-ring project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de partners in het Nationaal Muziekkwartier en de gemeente Enschede.