Mogelijkheden

 
Voor uitlenen en vriendenlidmaatschap gelden de volgende regels. Onderaan de pagina staat een overzicht wat dit betekent voor verschillende soorten klanten.

Onze diensten vallen uiteen in twee soorten: Lenen en Extra's.

Lenen van cd's en dvd's

Lenen is mogelijk voor leden van openbare bibliotheken Overijssel.
Gratis lenen is mogelijk voor leden van sommige bibliotheken. In 2021 zijn dit: Enschede en Deventer.
Leden van andere bibliotheken betalen € 2,– / € 3,– per item (een ‘item’ is een doosje met één of meer cd's/dvd's). Vraag dit na bij uw bibliotheek.

Extra's

Voor € 15,– per jaar kunt u vriend worden van de Muziekbank. Als vriend kunt u:

  • (nieuwe) koop-cd's en -dvd's bestellen tegen aantrekkelijke prijzen;
  • aankoopverzoeken doen voor onze collectie;
  • gebruik maken van incidentele aanbiedingen van partnerorganisaties.

En daarnaast steunt u de Muziekbank bij het in stand houden en uitbreiden van onze unieke collectie.

 

Lid van sommige* bibliotheken Lid van andere bibliotheek in Overijssel Vriend van de Muziekbank
Kosten lidmaatschap (niet van toepassing) € 15
/ jaar
Lenen aan de balie / opsturen naar uw bibliotheek Gratis
(drie weken)
(vanaf week 4
€ 0,90 / week)
€ 2 / € 3 per item (vraag uw bibliotheek) (niet
van
toe-
pas-
sing
)
Maximaal aantal te lenen items 20 of meer** 20 of meer**
Maximaal aantal open reserveringen 20 of meer** 20 of meer**
Extra's
(zie hierboven)
X X

*   Openbare bibliotheken die deze service voor hun leden beschikbaar
     stellen. In 2021 zijn dat Deventer en Enschede.
** Het maximum aantal items dat u tegelijk kunt lenen hangt ervan af wat
     voor bibliotheekabonnement u heeft. Voor een normaal abonnement bij
     de bibliotheek Enschede is dat 20.
     Voor leden van de Openbare Bibliotheek Enschede geldt dat per maand
     25 items gratis geleend kunnen worden. Daarboven kost het € 2 per item.

Wat betekent dit voor u?

 
Vrienden van de Muziekbank: Vrijwel alle vrienden zijn ook lid van een bibliotheek. Met een vriendenlidmaatschap kunt u niet lenen. U betaalt € 15 per jaar. Daarmee steunt u ons en kunt u gebruik maken van de extra's.

Leden bibliotheek Enschede: U 20 items tegelijk lenen, maar lenen is gratis tot een maximum van 25 items per maand. Daarboven kost het € 2 per item. U kunt lenen aan de balie van de Muziekbank (in de centrale bibliotheek) of cd's en dvd’s laten opsturen naar een ander bibliotheekfiliaal in Enschede.

Leden bibliotheek Deventer: U kunt items reserveren via de online catalogus van de bibliotheek. De muziekbank stuurt ze op naar het gewenste filiaal in Deventer of Bathmen. Vraag uw bibliotheek hoeveel items u tegelijk in huis mag hebben met uw abonnement.

Leden andere bibliotheken in Overijssel: U kunt cd's en dvd's laten opsturen naar uw bibliotheekfiliaal. Informeer bij uw bibliotheek naar de kosten.
Als u in de buurt bent kunt u ook cd's en dvd's lenen aan de balie. Hiervoor betaalt u aan de balie € 2 per item.

Leden van andere instellingen die gratis bij de bibliotheek Enschede kunnen lenen (bijv. scholieren, houders van een Student Union-kaart): U kunt bij de bibliotheek een pas krijgen om boeken mee te lenen. Daarmee kunt u ook aan de balie van de Muziekbank lenen.

U hebt eenmalig cd's nodig voor een bijzondere gelegenheid (bijv. een begrafenis): Dit is in principe mogelijk, het kost € 2 per item. Omdat u geen lid bent vragen we per item € 20 borg. Informeer aan de balie.

Terug naar de algemene informatiepagina