Mogelijkheden

 
Met ingang van 01-01-2019 veranderen de regels voor lidmaatschap en uitlenen. Onderaan de pagina staat een overzicht wat dit betekent voor verschillende soorten klanten.

Onze diensten vallen uiteen in twee soorten: Lenen en Extra's.

Lenen van cd's en dvd's

Lenen is mogelijk voor leden van openbare bibliotheken Overijssel en De Liemers (Gld).
Gratis lenen is mogelijk voor leden van sommige bibliotheken. In 2019 zijn dit: Enschede, Deventer, Hardenberg, Kop van Overijssel, Losser, Ommen en Salland. Dit kan in de toekomst veranderen.
Leden van andere bibliotheken betalen € 2,– / € 3,– per item (een ‘item’ is een doosje met één of meer cd's/dvd's). Vraag dit na bij uw bibliotheek.

Extra's

Voor € 15,– per jaar kunt u vriend worden van de Muziekbank (dit komt grotendeels het vroeger bestaande vriendenlidmaatschap). Als vriend kunt u:

  • (nieuwe) koop-cd's en -dvd's bestellen tegen aantrekkelijke prijzen;
  • aankoopverzoeken doen voor onze collectie;
  • gebruik maken van incidentele aanbiedingen van partnerorganisaties.

En daarnaast steunt u de Muziekbank bij het in stand houden en uitbreiden van onze unieke collectie.

 

Lid van sommige* bibliotheken Lid van andere bibliotheek in Overijssel Vriend van de Muziekbank
Kosten lidmaatschap (niet van toepassing) € 15
/ jaar
Lenen aan de balie / opsturen naar uw bibliotheek Gratis (drie weken) (vanaf week 4
€ 0,90 / week)
€ 2 / € 3 per item (vraag uw bibliotheek) (niet
van
toe-
pas-
sing
)
Maximaal aantal te lenen items 25 25
Maximaal aantal open reserveringen 25 25
Extra's
(zie hierboven)
X X

* Openbare bibliotheken die deze service voor hun leden beschikbaar
   stellen. In 2019 zijn dat Deventer, Enschede, Hardenberg,
   Kop van Overijssel, Losser, Ommen, Salland

Wat betekent dit voor u?

 
Eigen leden van de Muziekbank: Deze vorm van lidmaatschap vervalt. Uw bestaande lidmaatschap (u heeft betaald t/m 30-11-2018) blijft geldig t/m 31-12-2018. Daarna kunt u lid worden van de Bibliotheek Enschede als u bij ons wilt blijven lenen. Een lidmaatschap kost € 43,50 per jaar of € 3,65 permaand.

Vrienden van de Muziekbank: Naast uw bibliotheeklidmaatschap kunt u uw vriendenlidmaatschap continueren. U betaalt € 15 per jaar.

Leden bibliotheek Enschede: Vanaf nu kunt u 25 items tegelijk lenen (was 10). U kunt lenen aan de balie van de Muziekbank of cd's en dvd’s laten opsturen naar uw bibliotheekfiliaal.

Leden bibliotheek Deventer, Hardenberg, Kop van Overijssel, Losser, Ommen, Salland: U kunt gratis 25 items tegelijk lenen. U kunt cd's en dvd's laten opsturen naar uw bibliotheekfiliaal. Als u in de buurt bent kunt u ook cd's en dvd's lenen aan de balie.

Leden andere bibliotheken in Overijssel en De Liemers: U kunt cd's en dvd's laten opsturen naar uw bibliotheekfiliaal. Informeer bij uw bibliotheek naar de kosten.
Als u in de buurt bent kunt u ook cd's en dvd's lenen aan de balie. Hiervoor betaalt u contant € 2 per item.

Leden van andere instellingen die gratis bij de bibliotheek Enschede kunnen lenen (bijv. scholieren, houders van een Student Union-kaart): U kunt bij de bibliotheek een pas krijgen om boeken mee te lenen. Daarmee kunt u ook aan de balie van de Muziekbank lenen.

U hebt eenmalig cd's nodig voor een bijzondere gelegenheid (bijv. een begrafenis): Dit is in principe mogelijk, het kost € 2 per item. Omdat u geen lid bent vragen we per item € 20 borg. Informeer aan de balie.

Terug naar de algemene informatiepagina