Muziekbank Enschede zoekt nieuwe voorzitter!

 
De Muziekbank bevindt zich in het gebouw van de Centrale Bibliotheek in de binnenstad van Enschede. Haar doelstelling is: “het voor iedereen toegankelijk maken van een zo compleet mogelijke muziekcollectie door het ter leen verstrekken van muziekgerelateerde media.”
Naast het uitlenen van lp's, cd's, blu-rays en dvd's, richt de Muziekbank zich op het verspreiden van kennis over muziek d.m.v. lezingen over diverse onderwerpen uit de klassieke muziek, popmuziek, jazz, blues of wereldmuziek. Doel voor de toekomst is om, in lijn met de groeiende sociaal-maatschappelijke functie van de Centrale Bibliotheek, een ontmoetingsplek / inlooplocatie te creëren voor muziekliefhebbers met o.a. een leestafel en diverse activiteiten.
 

Wand met speciale cd-boxen en bijzondere items

Wand met speciale cd-boxen en bijzondere items


Het bestuur van de Muziekbank draagt de verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de stichting te behalen. De bestuursleden nemen richtinggevende beslissingen, keuren belangrijke documenten (o.a. de begroting) goed, stellen subsidieaanvragen op en onderhandelen over de inkomsten en uitgaven met de Overijsselse en Gelderse bibliotheken. Daarnaast initiëren zij en geven goedkeuring aan projecten (zoals de huidige herinrichting).
Ons formele bestuur bestaat in ieder geval uit een penningmeester, secretaris en voorzitter. Gegeven onze nauwe samenwerking met Bibliotheek Enschede is er ook een vertegenwoordiger van deze bibliotheek lid van dit formele bestuur. De bestuursvergadering wordt altijd bijgewoond door een aantal personen uit de organisatie die de collectieploeg, de balie, marketing, ICT of andere aandachtsvelden vertegenwoordigen. Alhoewel zij geen formeel bestuurslid zijn, worden de besluiten in gezamenlijkheid genomen.
 
De taken van de voorzitter
Hij/zij neemt de leiding tijdens de vergaderingen, coördineert de verschillende bestuurstaken en is het formele gezicht van de stichting naar buiten toe. Hij/zij controleert de uitvoering van de bestuurstaken.
Geschatte tijdsbesteding:
4 uur per week + één keer per 6 weken een bestuursvergadering.

Welke vaardigheden zijn gewenst in deze rol?
Je moet kunnen samenwerken, delegeren, goed luisteren, conflicten managen, kunnen netwerken in de voor de Muziekbank relevante omgeving en van tijd tot tijd beslissingen nemen waar nog niet iedereen aan toe is.
Verder vraagt het uitvoeren van de rol van voorzitter soms ook tact en geduld. De organisatie bestaat uit ruim 60 vrijwilligers die vanuit hun eigen motivatie, achtergrond en mogelijkheden de taken uitvoeren.
 

Bij de Muziekbank kan je ook lp's lenen

Bij de Muziekbank kan je ook lp's lenen


 
Heb je vragen, zelf belangstelling of zijn er binnen jullie organisatie
belangstellenden voor dit voorzitterschap?

Neem dan contact op met Peter Rouwendaal:
peter_rouwendaal@hotmail.com